Zemljiška knjiga

 

Veste, katere nepremičnine so vaše?

 

 

Registru lastnikov nepremičnin pravimo Zemljiška knjiga, in ta velja za edini pravi dokument o izkazovanju lastnine.
 
Dokler niste vpisani v zemljiško knjigo, se torej ne štejete kot lastnik, ne glede na to, da imate kupoprodajno pogodbo.
 
Prav zaradi tega je vpis v Zemljiško knjigo ključnega pomena.
 

Vpis v Zemljiško knjigo

Kako poteka vpis v Zemljiško knjigo?
 
Povsem enostavno!

P

o novem je Zemljiška knjiga digitalizirana, zato je digitalen tudi vpis vanjo. Da bi vse potekalo tako, kot mora, in bi bili vneseni vsi pravi podatki, pa se je ob vpisu najbolje obrniti na pravne svetovalce, ki vam lahko pomagajo, da je vpis natančen, hiter in enostaven.
 

Kaj torej pravi Zemljiška knjiga o vaši lastnini?

P

reverite, ali so podatki v njej pravilni ali morda napačni, saj vam lahko pravni svetovalci pomagajo, da se učinkovito odpravi tudi vse morebitne napake.

Nikar ne tvegajte, da bi zaradi malomarnosti pri vpisu nekoč ostali celo brez svoje lastnine, ali pa bi ta zaradi predhodnih lastnikov morda padla pod hipoteko, zaradi česar ne boste mogli uveljavljati svojih pravic ali tudi pridobiti bančnega posojila za gradnjo hiše na lastni parceli.
 

Javni vpogled v zemljiško knjigo

Z

emljiška knjiga se vodi pri okrajnih sodiščih, ki na podlagi verodostojnih listin skrbijo tako za lastninsko pravico kot hipoteke, poleg tega pa tudi za služnostne pravice, pravice stvarnega bremena in stavbne pravice.

Ker je Zemljiška knjiga javna, je preverjanje informacij v njej povsem enostavno – in zagotovo se velja o njih pozanimati tako pred nakupom kot pred prodajo nepremičnine.
 

Naše svetovanje vključuje:

  • Svetovanje in pomoč pri vpisu v zemljiško knjigo
  • Razrešitev morebitnih zapletov v zvezi z vpisom, vsebino ali postopkom
  • Pripravo ustrezne dokumentacije
 
Vas zanima tudi:

Dedovanje
Odškodnina