Socialna pomoč

 

Ste ostali brez službe?

 

 

Ste v finančni zagati in ne veste, kako plačati položnice in preživeti svojo družino?

 
Država bi vam morala pomagati, saj ste nenazadnje dolga leta vi financirali delovanje države.

Pri nas razumemo težave, zato vam pomagamo pri lažjem urejanju vsega potrebnega za prejemanje državne pomoči.

Naši pravni svetovalci vam bodo hitro in preprosto pomagali, da vam bo pripadla denarna socialna pomoč, izredna socialna pomoč ali enkratna socialna pomoč. Ne glede na to, da je csd center tisti, ki naj bi vam pri tem stal ob strani, so njihovi svetovalci včasih namreč premalo strokovno podkovani, da bi vam lahko pomagali najbolje izkoristiti vse vaše možnosti.
 
Če ste v finančnih težavah in menite, da bi vam lahko pomagala denarna socialna pomoč, izredna socialna pomoč, ali pa tudi enkratna socialna pomoč, nikar ne odlašajte.
 
Pri nas vas ne bomo sodili, saj je naše poslanstvo, da pomagamo, ne pa sodimo.
 
Prepričajte se!
 

Denarna socialna pomoč

D

enarna socialna pomoč je predpisana z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih, pripada pa vam, če dohodek v vašem gospodinjstvu ne dosega z zakonom predpisane meje dohodkov na osebo. Zanjo morate zadovoljiti še nekaj drugim zakonskim pogojem, pri katerih vam lahko svetujemo.

Denarna socialna pomoč naj bi zagotovila preživetje oziroma zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb.
Višina denarne socialne pomoči znaša 269,20 evra.
 

Izredna socialna pomoč

I

zredna socialna pomoč vam lahko pomaga kriti izredne stroške – tiste, ki so vezani na preživljanje, vendar jih oseba ali družina s svojimi dohodki ne more pokriti. Prav tako se izredna socialna pomoč odobri, kadar pride do materialne ogroženosti posameznika in družine, ki na nastanek takšne situacije ni vplivala sama.

Izredna socialna pomoč je lahko enkratna ali za obdobje od treh do šest mesecev, csd center pa ob njenem poteku zahteva predložitev dokazila o namenski porabi sredstev.
 

Enkratna socialna pomoč

E

nkratna socialna pomoč je namenjena pokrivanju izrednih enkratnih stroškov, za katere ogroženi posameznik ali družina ne more poskrbeti iz sredstev, ki so ji na voljo. Gre za izredno pomoč, namenjeno na primer nakupu kurjave, omogoča pa jo tako csd center kot marsikdaj tudi občina.
 

Naše svetovanje vključuje:

  • Seznanitev s pravicami, ki jih iskalec pomoči ima
  • Svetovanje in priprava potrebne dokumentacije
  • Katera vrsta pomoči je v dani situaciji najprimernejša
  • Na kaj je potrebno biti pozoren ko zaprosimo za socialno pomoč
 
Vas zanima tudi:

Dedovanje
Odškodnina
Izvršba
Rubež